Wanneer men in een laag van de muur aan de buitenzijde alleen strekken ziet, dan wordt dit een strekkenlaag, strekse laag of kortweg streklaag genoemd.
Ziet men alleen koppen, dan noemt men zo'n laag een koppenlaag patijtse laag. In de praktijk spreekt men meestal van koplaag.
Meestal wisselen koppen- en strekkenlagen elkaar af, maar ook komen verbanden voor met alleen strekkenlagen en soms ook met alleen koppen- lagen.
Bij sommige verbanden liggen  in één laag koppen en strekken afwisselend naast elkaar, zodat men dus niet van koppen- of strekkenlagen spreekt.