Kozijnen worden doorgaans aan het metselwerk verankerd met kozijnankers, die in de lintvoegen
mee gemetseld worden. Plaats de ankers op een tussenafstand van 50 cm. Wordt een muur aangesloten
op een bestaande muur, dan kunt u met kozijnankers ook een verankering maken.