Om een goede ventilatie mogelijk te maken in de spouw moeten er open stootvoegen gemaakt worden.
Om de drie of vier strekken In de eerste laag boven de fundering. Boven het maaiveld
Boven de kozijnen twee lagen vanaf de bovenkant.